Aktywność szeroko otwarta- nowe miejsca pracy w zakładzie aktywności zawodowej WYTWÓRNIA

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„Aktywność szeroko otwarta- nowe miejsca pracy w zakładzie aktywności zawodowej „WYTWÓRNIA”

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 32 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym z Białegostoku i powiatu białostockiego do 31.12.2020 roku.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

  • Diagnoza potencjału społeczno-zatrudnieniowego
  • Aktywizacja społeczna
  • Aktywna integracja ukierunkowana na przygotowanie osób z niepełnosprawnością do zatrudnienia poza ZAZ
  • Zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ „WYTWÓRNIA”

 

Oczekiwane efekty:

  • Produkty:

 - liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie-32

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-32

 
  • Rezultaty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 10

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu- 4

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu- 13

 

Wartość projektu: 2 504 487, 25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 128 814,13 zł

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej