„Kreatywny rozwój uczniów/uczennic ZSGiP w Jedwabnem”

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Kreatywny rozwój uczniów/uczennic ZSGiP w Jedwabnem”

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań i poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 76 uczniów/uczennice oraz wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli  Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem do 30.09.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni.
 • Szkoleń dla nauczycieli:
 • szkolenie TIK
 • szkolenie z programowania w językach HTML, CSS, Javascript, Word Press
 • szkolenie „Tworzenie stron internetowych”
 • Zajęć w liceum:
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
 • warsztaty filmowe
 • zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- uczniów niepełnosprawnych
 • Zajęć wyrównujących deficyty uczniów/uczennic w gimnazjum:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 • oligofrenopedagogika
 • Zajęć rozwijających w gimnazjum:
 • zajęcia taneczne
 • zumba
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty filmowe
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • Zajęć informatycznych.
 • Wyjazdów edukacyjnych.
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

 • Produkty:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-  15 (11-K, 4-M)

 - liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  15 (11-K, 4-M)

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 74 (42-K,32-M)

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyforywch-35 (18-K, 17-M)

 • Rezultaty:

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-69 (39-K, 29-M)

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu-15 (11-K, 4-M)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

 

Wartość projektu: 395 262,78 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 335 973,36 zł

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin ZSGiP Jedwabne1.09 MB
PDF icon Oświadczenie i kwestionariusz762.88 KB

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej