„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju intelektualnego uczniów/uczennic zdolnych oraz posiadających deficyty wiedzy w zakresie kompetencji informatycznych, językowych, matematyczno-przyrodniczych, postawy kreatywnej oraz poznania predyspozycji edukacyjno-zawodowych 256 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży do 31.10.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

  • Wyposażenia pracowni.
  • Kół naukowych.
  • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
  • Warsztatów teatralnych.
  • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

  • Produkty:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 256 (138-K, 118-M)

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1

  • Rezultaty:

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-230 (124-K, 106-M)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

 

Wartość projektu: 464 487,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 394 814,37 zł

 

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej