Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach” o nr RPPD.03.01.02-20-0236/16

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, językowych, umiejętności uczenia się oraz rozwoju przedsiębiorczości 103 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach , a także wzrost kompetencji zawodowych 20 nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i stosowania narzędzi TiK do 30.06.2019 roku.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni.

 • Szkoleń dla nauczycieli

 • Zajęć rozwijających kompetencje informatyczne

 • Zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu

 • Zajęć rozwijających umiejętność uczenia się

 • Zajęć językowych 

 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SP

 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w gimnazjum 

 • Warsztatów z przedsiębiorczości

 • Wyjazdów edukacyjnych.

Oczekiwane efekty:

 • Produkty:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-  20 (17-K, 3-M)

 - liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  20 (17-K, 3-M)

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 103 (51-K,52-M)

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-2

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyforywch-90 (52-K, 38-M)

 • Rezultaty:

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-93 (46-K, 47-M)

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu-20 (17-K, 3-M)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

Wartość projektu: 421 044,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 888,16 zł

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej