TRENUJEMY AKTYWNOŚĆ – COACHING SPOŁECZNY JAKO METODA PRACY

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Tytuł projektu

„TRENUJEMY AKTYWNOŚĆ – COACHING SPOŁECZNY JAKO METODA PRACY 

Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”

Źródło finansowania

ERASMUS PLUS

Czas realizacji

 01.09.2016 – 31.08.2018

Uczestnicy

osoby z niepełnosprawnością intelektualną

CeL

Wzrost samodzielności i autonomii osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody indywidualnego coachingu społecznego.

 

 

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej