Zrealizowane projekty

Realizacja zadania publicznego – Prezydent Miasta Białegostoku

Tytuł projektu Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2012 - 2016
Uczestnicy 60 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Tytuł projektu Mosaics of Inclusion – Disabled Peoples and Volunteers Learning Together (Program: uczenie się przez całe życie)
Czas realizacji od 2013 r

„Mosaics of Inclusion” ( Mozaika włączenia)

 

Założeniem projektu jest  współpraca czterech aktywnych europejskich organizacji pozarządowych((Polska, Włochy, Niemcy, Rumunia), prowadzących min. świetlice integracyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie spędzających twórczo wolny czas.  Na co dzień prowadzone w placówkach  działania rehabilitacyjne skierowane są  do osób niepełnosprawnych przy znaczącym wsparciu wolontariuszy. 

 

Celem projektowej  inicjatywy jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusji na temat problemu niepełnosprawności w różnych krajach., opracowania strategii pomocnej do włączenia się i integracji różnych środowisk, oferując im środki oraz kompetencje w celu przezwyciężenia brakujących fragmentów w „Mozaice” włączenia społecznego. W ramach współpracy ponadnarodowej będziemy uczestników projektu zachęcać poprzez spotkania do większej aktywności społecznej, realizując interesujące działania artystyczne. Elementem spinającym projekt  będą tworzone „Mozaiki” w trakcie planowanych warsztatów. Spotkania uczestników   odbędą się w miastach każdego z partnerów (Białystok, Palermo, Brema, Sfanthu Gheorge). Czas Realizacji Projektu- 2013-2015 

website: http://mosaicsofinclusion.wix.com/mosaics-of-inclusion

Materiały dotyczące produktów wykonanych  w formie Mozaiki w mieście Białystok.

http://bialostocki.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?8

Projekt realizowany jest przez Grundvig w ramach Programu Lifelong Learning Together finansowanego przez Komisję Europejską

 

Realizacja zadania publicznego – Prezydent Miasta Białegostoku

Tytuł projektu Prowadzenie Klubu Integracyjnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 19 grudzień 2008 – 31 grudzień 2009
Uczestnicy 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Tytuł projektu

Miasto Przyjaciół – IV Piknik Agility.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji styczeń – czerwiec 2009
Uczestnicy Organizacja zawodów Agility.

 

Tytuł projektu

Miasto Przyjaciół- Zawsze Bezpiecznie

Wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań: Wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w szkołach/placówkach.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji marzec – grudzień 2009
Uczestnicy Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Tytuł projektu

Miasto Przyjaciół- Rodzinna Rekreacja

Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Białegostoku, promujących zdrowy tryb życia oraz sport amatorski.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji wrzesień – grudzień 2009
Uczestnicy Mieszkańcy miasta Białystok.

 

Tytuł projektu

Miasto Przyjaciół – Zawsze Bezpiecznie

Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2010
Uczestnicy Dzieci i młodzież białostockich szkół.

 

Tytuł projektu

Prowadzenie Klubu Integracyjnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2010
Uczestnicy 15 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Tytuł projektu

Tworzymy Miasto Integracji

Prowadzenie klubu integracyjnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Białystok.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2011
Uczestnicy 15 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Tytuł projektu

Mój Pies

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2011
Uczestnicy 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Tytuł projektu

Miasto Przyjaciół – Zawody Agility

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji marzec – czerwiec 2011
Uczestnicy Organizacja zawodów Agility.

 

Tytuł projektu

Miasto Przyjaciół – Zawsze Bezpiecznie

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2011
Uczestnicy Szkolenia dotyczące dzieci i młodzieży białostockich szkół.

 

Tytuł projektu

Miasto Przyjaciół – Zawsze Bezpiecznie V edycja

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2012
Uczestnicy Szkolenia dotyczące dzieci i młodzieży białostockich szkół.

 

Tytuł projektu

Warsztat

Realizacja na terenie miasta znaczących przedsięwzięć kulturalnych: festiwali, przeglądów, prezentacji i innych projektów służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta.

Wspieranie inicjatyw kulturalnych realizowanych na „Węglówce”.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2012
Uczestnicy Mieszkańcy miasta Białystok.

 

Tytuł projektu

Tworzymy miasto integracji

Prowadzenie klubu integracyjnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Białystok.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji 2012
Uczestnicy 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Tytuł projektu

Miasto Przyjaciół – Zawsze Bezpiecznie VI

Wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań: Wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w szkołach/placówkach.

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji marzec - lipiec 2013
Uczestnicy Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Tytuł projektu

Pierwszy Podlaski Festiwal Bębnów „Drums Battle”

Źródło finansowania Miasto Białystok
Czas realizacji kwiecień – lipiec 2013

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu Inicjatywa – Równe Szanse

IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas realizacji wrzesień – grudzień 2009
Uczestnicy Szkolenia edukacyjne dla dzieci młodzieży na wsi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu Inicjatywa – Równe Szanse III edycja

IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas realizacji 2010
Uczestnicy Szkolenia Edukacyjne dla dzieci i młodzieży na wsi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu Tożsamość miasta – bez wykluczenia
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas realizacji 1 październik 2010 – 30 wrzesień 2012
Uczestnicy 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, niezatrudnionych, zamieszkujących w Białymstoku- Świetlica integracyjna
Link http://alpi.org.pl/bezwykluczenia/

 

Tytuł projektu Miasto Integracji- Tworzymy Wspólnie

Priorytet-3
Obszar 8 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych

Źródło finansowania Program Operacyjny - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Czas realizacji sierpień – grudzień 2009
Uczestnicy 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu Tożsamość miasta. Sztuka aktywności.
Więcej o projekcie na stronie:
http://alpi.org.pl/bezwykluczenia/
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS
Czas realizacji 2012 - 2015
Uczestnicy 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu PWP. ZAWODOWO AKTYWNI
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS
Czas realizacji 2013 - 2015
Uczestnicy 20 osób niepełnosprawnych.

 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju zdolności językowych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, rozwoju zainteresowań oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 40 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Nadborach i 118 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jedwabnem, a także wzrost kompetencji zawodowych 26 nauczycieli SP w Jedwabnem i 9 nauczycieli SP w Nadborach do 31.10.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni:
 • wyposażenie pracowni w SP w Jedwabnem;
 • wyposażenie pracowni w SP w Nadborach.
 • Szkoleń dla nauczycieli:
 • szkolenie TIK
 • szkolenie „Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- tworzenie karty pracy”
 • Zajęć w SP w Nadborach:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV-VI (j. polski, j. angielski, matematyka);
 • zajęcia rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania (matematyka kl. I-III, j. angielski kl. I-III i kl. IV-VI, zajęcia artystyczne kl. I-III i kl. IV-VI, zajęcia komputerowe kl. I-III i kl. IV-VI);
 • trening skutecznego uczenia się;
 • 1-dniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Zajęć dodatkowych dla uczniów kl. I-III w SP w Jedwabnem
 • „W świecie bajek i baśni”
 • „Nasze przygody z przyrodą”
 • „Myślę, liczę, rozumiem”
 • 1-dniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik i ZOO w Warszawie
 • Zajęć dodatkowych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia dydaktyczne) dla uczniów kl. IV-VI SP w Jedwabnem
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. IV-VI (j. polski, j. angielski, matematyka)
 • zajęcia dydaktyczne dla kl. VI (matematyka, j. angielski)
 • Zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania) dla uczniów kl. IV-VI SP w Jedwabnem:
 • Klub młodego matematyka.
 • Klub miłośników j. angielskiego.
 • Klub odkrywców przyrody.
 • 1-dniowy wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik, ZOO i Muzeum Techniki.
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

 • Produkty:
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-  35 (30-K, 5-M)
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  35 (30-K, 5-M)
 • liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 126 (66-K,60-M)
 • liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-2
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyforywch-35 (30-K, 5-M)
 • Rezultaty:
 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2
 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-113 (59-K, 54-M)
 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu-35 (30-K, 5-M)
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

 

Wartość projektu: 382 206,25 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 324 875,29 zł

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju intelektualnego uczniów/uczennic zdolnych oraz posiadających deficyty wiedzy w zakresie kompetencji informatycznych, językowych, matematyczno-przyrodniczych, postawy kreatywnej oraz poznania predyspozycji edukacyjno-zawodowych 256 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży do 31.10.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni.
 • Kół naukowych.
 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
 • Warsztatów teatralnych.
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

 • Produkty:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 256 (138-K, 118-M)

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1

 • Rezultaty:

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-230 (124-K, 106-M)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

 

Wartość projektu: 464 487,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 394 814,37 zł

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Kreatywny rozwój uczniów/uczennic ZSGiP w Jedwabnem”

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań i poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 76 uczniów/uczennice oraz wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli  Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem do 30.09.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni.
 • Szkoleń dla nauczycieli:
 • szkolenie TIK
 • szkolenie z programowania w językach HTML, CSS, Javascript, Word Press
 • szkolenie „Tworzenie stron internetowych”
 • Zajęć w liceum:
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
 • warsztaty filmowe
 • zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- uczniów niepełnosprawnych
 • Zajęć wyrównujących deficyty uczniów/uczennic w gimnazjum:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 • oligofrenopedagogika
 • Zajęć rozwijających w gimnazjum:
 • zajęcia taneczne
 • zumba
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty filmowe
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • Zajęć informatycznych.
 • Wyjazdów edukacyjnych.
 • Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

 • Produkty:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-  15 (11-K, 4-M)

 - liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  15 (11-K, 4-M)

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 74 (42-K,32-M)

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyforywch-35 (18-K, 17-M)

 • Rezultaty:

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-69 (39-K, 29-M)

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu-15 (11-K, 4-M)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

 

Wartość projektu: 395 262,78 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 335 973,36 zł

 

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej