“Praktyczne wykorzystanie prostego języka w pracy z osobami z niepełnosprawnościami”

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością  informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizuję projektu 

“Praktyczne wykorzystanie prostego języka w pracy z osobami z niepełnosprawnościami”

Celem projektu jest wzrost kompetencji 80 osób stanowiących otoczenie osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu prostego języka w pracy z osobami z niepełnosprawnościami z obszaru województwa dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego do 31.12.2022 r. 

Grupą docelowa projektu jest 80 osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, m.in.: pracowników, osób zatrudnionych na  umowy cywilnoprawne i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami DPS, SDŚ, WTZ, ZAZ, świetlić środowiskowych, szkół specjalnych itp.

Obszar realizacji projektu obejmuje 4 województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie oraz podlaskie. 

Okres realizacji projektu: 01.03.2022-31.12.2022

Wsparcie zaplanowane w projekcie: szkolenia oraz mentoring realizowany w formie zdalnej.

Wartość projektu65 688,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 52 448,00 zł

Projekt „Praktyczne wykorzystanie prostego języka w pracy z osobami z niepełnosprawnościami”  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Możliwość komentowania została wyłączona.